martes, 21 de junio de 2016

I voliem fer un cor i... el van fer

XABIACONVIU EN EL COR

El curs escolar ha arribat al seu fi i també ho ha fet el programa Xàbiaconviu. 
Amb este video-resumen desitgem des del departament de Policia Local, donar-vos les gràcies de cor. Les gràcies per una inciativa que ha sigut acollida amb molt afecte per tots els agents socials implicats: regidoria d'Educació de M.I. Ayuntamiento de Xàbia i resta de regidories, Creu Roja Xàbia, directors, tutors i alumnes dels col·legis del nostre municipi, etc. 
Per a nosaltres ha sigut una experiència molt enriquidora que ens ha permés sentir-nos més prop de  tots vosaltres, dels vostres problemes i inquietuds. 
Gràcies per facilitar-nos el nostre treball una vegada més. 
Des de Xàbiaconviu vos desitgem un bon estiu! 
Ens veurem prompte!
El curso escolar ha llegado a su fin y también lo ha hecho el programa Xàbiaconviu. 
Con este video-resumen deseamos desde el departamento de Policía Local, daros las gracias de corazón. Las gracias por una inciativa que ha sido acogida con mucho cariño por todos los agentes sociales implicados: concejalía de Educación de M.I. Ayuntamiento de Xàbia y resto de concejalías, Cruz Roja Xàbia, directores, tutores y alumnos de los colegios de nuestro municipio, etc.
Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos ha permitido permanecer todavía al lado de todos vosotros, de vuestros problemas e inquietudes.
Gracias por facilitarnos nuestro trabajo una vez más.
Desde Xàbiaconviu os deseamos un feliz verano!
Nos veremos pronto!

lunes, 13 de junio de 2016

EL RAP DE LA CONVIVÈNCIA

EL RAP DE LA CONVIVÈNCIA per TaoEL RAP DE LA CONVIVENCIA por Tao

LA CONVIVÈNCIA S'HA DE VIURE DES DE DIFERENTS PRISMES PERÒ SEMPRE DAVALL UN MATEIX VIDRE: EL RESPECTE

COMPOSICIÓ DE TREBALLS CREATS PELS ALUMNES
Esta composició de treballs ha sigut realitzat pels mateixos alumnes. Entre ells trobem balls, cançons, contes, performances... Cada grup, ha triat la manera de plasmar el que per a ells significa la convivència... Amor?, Sensualitat?, Camaraderisme?, Històries?...


"LA CONVIVÈNCIA S'HA DE VIURE DES DE DIFERENTS PRISMES PERÒ SEMPRE DAVALL UN MATEIX VIDRE: EL RESPECTE"


COMPOSICIÓN DE TRABAJOS CREADOS POR LOS ALUMNOS
Esta composición de trabajos ha sido realizado por los mismos alumnos. Entre ellos encontramos bailes, canciones, cuentos, performances... Cada grupo, ha elegido la manera de plasmar lo que para ellos significa la convivencia... Amor?, Sensualidad?, Compañerismo?, Historias?...

"LA CONVIVENCIA SE HA DE VIVIR DESDE DIFERENTES PRISMAS PERO SIEMPRE BAJO UN MISMO CRISTAL: EL RESPETO"Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio.

martes, 7 de junio de 2016

S`OBRI AL PÚBLIC LA PRIMERA MOSTRA DELS TREBALLS DEL PROJECTE "AGENT TUTOR"

Xàbia, 23 de Maig. S'obri al públic la primera mostra dels treballs del projecte "Agent Tutor" 
Xàbia mostra esta setmana el resultat de la primera experiència del projecte "Agente tutor" impulsat per la Policia Local
La sala polivalent del Portal del Clot es convertix durant esta setmana en una espècie de laboratori d'idees. Són les propostes que han llançat els 225 escolars participants en el projecte de l'Agent Tutor per a millorar la convivència en les aules.
Es poden visionar coreografies, dramatitzacions, cançons, cuentos... amb els que els xiquets i xiquetes de 5t curs de Primària de tots els col·legis de Xàbia de 10 i 11 anys han plasmat allò que s'ha aprés en este programa de convivència escolar.
També hi ha una exposició de Cartells Express amb els eslògans, amb els que volen transmetre als seus companys de col·legi la necessitat de solucionar pacíficament els conflictes i els avantatges que reporta millorar la comunicació i cohesió del grup.
Els que visiten la mostra, trobaran fotografies de les sessions realitzades durant el curs. Es tracta esta d'una exposició interactiva, en la que els mateixos alumnes tenen la possibilitat de deixar els seus llavis en el MURAL DE BESOS, realitzar el seu propi AUTORETRAT i deixar-ho a la vista o escriure el seu missatge (d'autoestima, gratitud...) en el MURAL DE MISSATGES, manualitats que repassen i reforcen tot el procés dut a terme durant este curs escolar en el marc del projecte impulsat per la Policia Local.
Des del departament de la Policia Local es recorda que esta exposició està oberta a tot el públic en general des del dilluns 23 al divendres 27 de maig en horari de 9:30 a 13:30.
Lloc: Sala Polivalent del Portal del Clot junt amb el nou edifici de l'Ajuntament de Xàbia.Xàbia, 23 de Mayo. Se abre al público la primera muestra de los trabajos del proyecto "Agente Tutor"
Xàbia muestra esta semana el resultado de la primera experiencia del proyecto “Agente tutor” impulsado por la Policía Local
La sala polivalente del Portal del Clot se convierte durante esta semana en una especie de laboratorio de ideas. Son las propuestas que han lanzado los 225 escolares participantes en el proyecto del Agente Tutor para mejorar la convivencia en las aulas.
Se pueden visionar coreografías, dramatizaciones, canciones, cuentos... con los que los niños y niñas de 5º curso de Primaria de todos los colegios de Xàbia de 10 y 11 años han plasmado lo aprendido en este programa de convivencia escolar.
También hay una exposición de Posters Express con los slogans, con los que quieren trasmitir a sus compañeros de colegio la necesidad de solucionar pacíficamente los conflictos y las ventajas que reporta mejorar la comunicación y cohesión del grupo.
Quienes visiten la muestra, encontrarán fotografías de las sesiones realizadas durante el curso.
Se trata ésta de una exposición interactiva, en la que los mismos alumnos tienen la posibilidad de dejar sus labios en el MURAL DE BESOS, realizar su propio AUTORRETRATO y dejarlo a la vista o escribir su mensaje (de autoestima, gratitud...) en el MURAL DE MENSAJES, manualidades que repasan y refuerzan todo el proceso llevado a cabo durante este curso escolar en el marco del proyecto impulsado por la Policía Local.
Desde el departamento de la Policía Local se recuerda que esta exposición está abierta a todo el público en general desde el lunes 23 al viernes 27 de mayo en horario de 9:30 a 13:30.
Lugar: Sala Polivalente del Portal del Clot junto al nuevo edificio del Ayuntamiento de Xàbia.


COM MILLORAR LA CONVIVÈNCIA EN LES AULES VIST PER 225 ESCOLARS DE 10 ANYS


Com millorar la convivència en les aules vist per 225 escolars de 10 anys
Xàbia mostra aquesta setmana el resultat de la primera experiència del projecte “Agent tutor” impulsat per la Policia Local

Xàbia. Dilluns, 23 de maig de 2016. La sala polivalent del Portal del Clot es converteix durant aquesta setmana en una espècie de laboratori d'idees. Són les propostes que han llançat els 225 escolars participants en el projecte de l'Agent Tutor per a millorar la convivència en les aules. Es poden visionar coreografies, dramatitzacions o balls amb els quals els xiquets i xiquetes de 5é curs (10 anys) volen plasmar l'après en aquest programa de convivència escolar. També hi ha penjats posters amb els slogans amb els quals volen transmetre als seus companys de col·legi la necessitat de solucionar pacíficament els conflictes i els avantatges que reporta millorar la comunicació i cohesió del grup, a més de fotos i manualitats que repassen i reforcen tot el procés dut a terme aquest curs en el marc del projecte impulsat per la Policia Local.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Pepa Gisbert, ha avançat alguns dels continguts d'aquesta exposició amb la qual s'espera acostar a tota la comunitat escolar, a les famílies i a la societat en general què és Xàbia Conviu i quins resultats està tenint en les aules. Són 225 escolars (els de cinquè curs de tots els centres del municipi) els que han participat en les sessions de treball dirigides per un equip dinamitzador, format per Marina Sanmartín i Amparo Botella, i en les quals a través de dinàmiques de grup i jocs en equip han après a resoldre problemes i conflictes de forma pacífica.
Com ha explicat l'inspector cap de la Policia Local, José Antonio Monfort, el projecte va nàixer d'una subvenció atorgada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a millorar la convivència en les aules. “No volíem anar allí a donar xarrades avorrides, a llançar-los el discurs d'un adult sense més. Ens va semblar més adequat entrar de forma més dinàmica i aquest projecte creiem que va millor als xiquets i la prova és que ha estat molt bé acollit” ha assenyalat Monfort.
Els interessats a conèixer més d'a prop Xàbia Conviu poden passar-se aquesta setmana per l'aula polivalent del Portal del Clot en horari de matí. Aquesta edició pilot es tancarà el dimecres 1 de juny amb una jornada de convivència entre tots els xiquets participants. Hi haurà tallers proposats per diversos departaments municipals com a Igualtat, Participació Ciutadana, Joventut, Educació o Serveis Socials a través de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, així com de Creu Roja. Al final, es farà una foto aèria de tots els xiquets formant un cor.Cómo mejorar la convivencia en las aulas visto por 225 escolares de 10 años

Xàbia muestra esta semana el resultado de la primera experiencia del proyecto “Agente tutor” impulsado por la Policía Local
Xàbia. Lunes, 23 de mayo de 2016. La sala polivalente del Portal del Clot se convierte durante esta semana en una especie de laboratorio de ideas. Son las propuestas que han lanzado los 225 escolares participantes en el proyecto del Agente Tutor para mejorar la convivencia en las aulas. Se pueden visionar coreografías, dramatizaciones o bailes con los que los niños y niñas de 5 curso (10 años) quieren plasmar lo aprendido en este programa de convivencia escolar. También hay colgados posters con los slogans con los que quieren trasmitir a sus compañeros de colegio la necesidad de solucionar pacíficamente los conflictos y las ventajas que reporta mejorar la comunicación y cohesión del grupo, además de fotos y manualidades que repasan y refuerzan todo el proceso llevado a cabo este curso en el marco del proyecto impulsado por la Policía Local.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Pepa Gisbert, ha avanzado algunos de los contenidos de esta exposición con la que se espera acercar a toda la comunidad escolar, a las familias y a la sociedad en general qué es Xàbia Conviu y qué resultados está teniendo en las aulas. Son 225 escolares (los de quinto curso de todos los centros del municipio) los que han participado en las sesiones de trabajo dirigidas por un equipo dinamizador, formado por Marina Sanmartín y Amparo Botella, y en las que a través de dinámicas de grupo y juegos en equipo han aprendido a resolver problemas y conflictos de forma pacífica.

Como ha explicado el inspector jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, el proyecto nació de una subvención otorgada por la Federación Española de Municipios y Provincias para mejorar la convivencia en las aulas. “No queríamos ir allí a dar charlas aburridas, a lanzarles el discurso de un adulto sin más. Nos pareció más adecuado entrar de forma más dinámica y este proyecto creemos que va mejor a los niños y la prueba es que ha sido muy bien acogido” ha señalado Monfort.

Los interesados en conocer más de cerca Xàbia Conviu pueden pasarse esta semana por el aula polivalente del Portal del Clot. Esta edición piloto se cerrará el miércoles 1 de junio con una jornada de convivencia entre todos los niños participantes. Habrá talleres propuestos por varios departamentos municipales como Igualdad, Participación Ciudadana, Juventud, Educación o Servicios Sociales a través de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, así como de Cruz Roja. Al final, se hará una foto aérea de todos los niños formando un corazón.


jueves, 14 de abril de 2016

LA INTRODUCCIÓ DE L'AGENT TUTOR ES PRODUÏX DE MANERA NATURAL

La introducció de l'agent tutor es produïx de manera natural
L'última sessió del programa d'introducció de l'Agent Tutor en el col.legi del Arenal de Xàbia va tindre lloc el dimarts 22 de març. Durant esta sessió, igual que es va fer en els altres cinc centres, ens trobem amb els alumnes molt motivats gràcies a les dos sessions que ja s'havien realitzat. Sabien perfectament de que se'ls estava parlant i la introducció de la figura de Carlos, el nostre Agent Tutor, es va produir de manera natural, senyal que els conceptes treballats i les dinàmiques que s'havien utilitzat per Marina, els habñia fet entendre que era necessària una figura com a tal en els centres educatius.
Marina Samartín, ho explica molt bé en el vídeo.
1.- Maneres de resoldre els conflictes.
2.- Què és el programa "Agent Tutor"?
3.- Preparats per a la campanya de comunicació.La introducción del Agente Tutor se produce de manera natural
La última sesión del programa de introducción del Agente Tutor en los colegios de Xàbia tuvo lugar el martes 22 de marzo.
Durante esta sesión, al igual que se hizo en los otros cinco centros, nos encontramos con los alumnos muy motivados gracias a las dos sesiones que ya se habían realizado. Sabían perfectamente de que se les estaba hablando y la introducción de la figura de Carlos, nuestro Agente Tutor, se produjo de manera natural, señal de que los conceptos trabajados y las dinámicas que se habían utilizado por Marina, les habñia hecho entender que era necesaria una figura como tal en los centros educativos.
Marina Sanmartin, lo explica muy bien en el vídeo:
1.- Maneras de resolver los conflictos.
2.- ¿Qué es el programa "Agente Tutor"?
3.- Preparados para la campaña de comunicación.miércoles, 16 de marzo de 2016

PRIMERS ESPOTS PUBLICITARIS IMPROVISATS

Primers espots publicitaris improvisats
Els primers resultats van eixint.
La creativitat ix sola.
Així que els espots publicitaris improvisats realitzats pels xiquets d'11 anys són la canya.


"Jo treballe el meu autocontrol d'esta manera i t'aconsellaria que ho probares..." 
Tao

No vos ho podeu perdre!Primeros spots publicitarios improvisados
Los primeros resultados van saliendo.
La creatividad sale sola.
Así que los primeros spots publicitarios improvisados realizados por los niños de 11 años son la caña...

"Yo trabajo mi autocontrol de esta forma y te aconsejaría que probaras..."
Tao
No os lo perdáis!

L'EMPATIA

L'empatia
Les emocions donen per a molt
Primer es realitzen uns exercicis de contagi d'emocions amb l'exercici de "L'espill" i dels "Contraris" per parelles.
Els ensayos... Les emocions... L'autocontrol...
La empatía
Las emociones dan para mucho
Primero se realizan unos ejercicios de contagio de emociones con el ejercicio del "Espejo" y de "Los contrarios" por parejas. 
Los ensayos... Las emociones... El autocontrol...

martes, 15 de marzo de 2016

XÀBIACONVIU EN LA PREMSA

"Xàbiaconviu" en la premsa
I és que estem molt contents: Hem eixit a la premsa. 
Ací teniu un retall:


"Xàbiaconviu" en prensa
Y es que estamos muy contentos: hemos salido en prensa. 
Aquí tenéis un recorte:

GRÀCIES XÀBIACONVIU!

Gràcies Xàbiaconviu!
En les segones sessions explorem el nostre coneixement sobre les pròpies emocions i les dels nostres companys. És increïble el que ens ajuda a descobrir-nos, a autoconéixer-nos... 
El treball en equip ens ajuda a confiar en els nostres companys, perquè el coneixement dels seus arguments i les seues reflexions per mitjà de l'escolta activa és una ferramenta bàsica però poc utilitzada.
A partir d'ara ens veurem i ens escoltarem més. 

Gràcies Xàbiaconviu!

¡Gracias Xàbiaconviu!
En las segundas sesiones exploramos nuestro conocimiento sobre las propias emociones y las de nuestros compañeros. Es increíble cómo nos ayuda a descubrirnos, a autoconocernos...
El trabajo en equipo nos ayuda a confiar en nuestros compañeros, porque el conocimiento de sus argumentos y sus reflexiones mediante la escucha activa es una herramienta básica pero poco utilizada.
A partir de ahora nos veremos y nos escucharemos más.

¡Gracias Xàbiaconviu!
 

lunes, 14 de marzo de 2016

LOS COLEGIOS DE XÀBIA CONOCEN LA FIGURA DEL "AGENTE TUTOR"

26.02.2016
Los colegios de Xàbia conocen la figura del “Agente Tutor” a través de los talleres Xàbiaconviu 
El programa “Xàbiaconviu, per la convivència escolar” acaba ya su fase inicial en los colegios de Xàbia. Durante estos días, los alumnos de 5º de primaria participan en las últimas sesiones de trabajo que se han programado para introducir la figura del agente tutor en las escuelas y para buscar su colaboración en la confección de la campaña de comunicación con la que se dará a conocer el proyecto al resto de alumnos y a la sociedad en general.
Según han explicado las dinamizadoras del programa, los escolares se están mostrando muy participativos y concienciados en la importancia de mantener una buena convivencia escolar, algo que han podido comprobar la concejala de Seguridad Ciudadana, Pepa Gisbert, y el Intendente de la Policía Local, José Antonio Monfort, quienes realizaron una visita en el taller del colegio Port.
En ella los pequeños aprovecharon para realizar a los responsables municipales algunas preguntas de interés, que les han servido para aclarar dudas acerca de la función del “Agente Tutor” que se incorporará a las escuelas de Xàbia.
Desde la Policía Local de Xàbia quieren agradecer a los centros educativos y a los mismos alumnos y sus familias la buena acogida que han manifestado ante el programa, que se está impartiendo en todos los centros educativos de nuestra localidad, llegando a alcanzar la cifra de 250 alumnos.
El agente tutor será el interlocutor especializado en la promoción del respeto a los derechos de la infancia, tanto en el ámbito de la prevención como de protección efectiva del menor en todas aquellas situaciones en el entorno escolar.
Esa misión de intermediación se completará con su disposición a canalizar las necesidades de los centros educativos y prevenir cuestiones relacionadas con los menores como el absentismo escolar, la violencia y el vandalismo, el consumo de drogas, alcohol y otras sustancias estupefacientes, el acoso escolar (bullying) y los riesgos de Internet (Redes sociales, Ciberacoso, protección de datos), buena utilización de las TIC, abandono de menores, maltrato, mejora de la convivencia escolar y violencia de género.

26.02.2016. 
Alumnos del Col.legi Port de Xàbia junto a la Concejala de Seguridad Ciudadana,
 Pepa Gisbert, el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, 
los agentes Lola Ivars y Carlos.
 Junto a ellos, el tutor del curso y la monitora del programa Xàbiaconviu
 Marina Sanmartín.
Els col·legis de Xàbia coneixen la figura de el “Agent Tutor” a través dels tallers Xàbiaconviu
El programa “Xàbiaconviu, per la convivència escolar” acaba ja la seua fase inicial en els col·legis de Xàbia. Durant aquests dies, els alumnes de 5º de primària participen en les últimes sessions de treball que s'han programat per a introduir la figura de l'agent tutor en les escoles i per a buscar la seua col·laboració en la confecció de la campanya de comunicació amb la qual es donarà a conèixer el projecte a la resta d'alumnes i a la societat en general.
Segons han explicat les dinamitzadores del programa, els escolars s'estan mostrant molt participatius i conscienciats en la importància de mantenir una bona convivència escolar, cosa que han pogut comprovar la regidora de Seguretat Ciutadana, Pepa Gisbert, i l'Intendent de la Policia Local, José Antonio Monfort, els qui van realitzar una visita en el taller del col·legi Port.
En ella els xicotets van aprofitar per a realitzar als responsables municipals algunes preguntes d'interès, que els han servit per a aclarir dubtes sobre la funció de el “Agent Tutor” que s'incorporarà a les escoles de Xàbia.
Des de la Policia Local de Xàbia volen agrair als centres educatius i als mateixos alumnes i les seues famílies el bon acolliment que han manifestat davant el programa, que s'està impartint en tots els centres educatius de la nostra localitat, arribant a aconseguir la xifra de 250 alumnes.
L'agent tutor serà l'interlocutor especialitzat en la promoció del respecte als drets de la infància, tant en l'àmbit de la prevenció com de protecció efectiva del menor en totes aquelles situacions en l'entorn escolar.
Aqueixa missió d'intermediació es completarà amb la seua disposició a canalitzar les necessitats dels centres educatius i prevenir qüestions relacionades amb els menors com l'absentisme escolar, la violència i el vandalisme, el consum de drogues, alcohol i unes altres substancies estupefaents, l'assetjament escolar (bullying) i els riscos d'Internet (Xarxes socials, Ciberassetjament, protecció de dades), bona utilització de les TIC, abandó de menors, maltractament, millora de la convivència escolar i violència de gènere. 

martes, 8 de marzo de 2016

COMPARTINT IDEES PER A COMUNICAR AL COL.LEGI PORT DE XÀBIA

Compartint idees per a comunicar al col.legi Port de Xàbia
Comencen a eixir idees sobre el que hem aprés per a transmetre-ho a la resta de persones que no han pogut treballar sobre el tema de la Convivència Escolar i la No-Violència. 
L'important és Compartir!
Compartiendo ideas para comunicar en el colegio Port de Xàbia
Comienzan a salir ideas sobre lo que hemos aprendido para transmitirlo al resto de personas que no han podido trabajar sobre el tema de la Convivencia Escolar y la No Violencia.
¡¡¡Lo importante es Compartir!!!

lunes, 22 de febrero de 2016

LA IMPORTÀNCIA DE LES EMOCIONS

La importància de les emocions
Les emocions són un pilar fonamental en la vida de tot ser viu. Les emocions bàsiques com la tristesa, l'alegria, la por, la ira i la sorpresa, junt amb la resta d'emocions configuren el nostre dia a dia.

Pensant en el poder que tenen les emocions com a generadores de canvi, ja que incidixen directament en el comportament i pensament, és obvi que complixen un paper vital en la formació de la personalitat. Arribats a este punt, és interessant observar certs indicadors importants que assenyalen la necessitat de comptar amb una intel·ligència emocional sana, sincera i ben desenrotllada. No cal oblidar que reprimir les emocions és un senyal molt negativa per a la nostra salut mental. En este cas, estarem transformant el nostre propi intel·lecte en un sentit artificial, a base d'imposicions i no de necessitats naturals.

“La inteligencia emocional es la habilidad humana que permite percibir, comprender y regular las emociones propias y de aquellos que nos rodean." 
-Mayer-

La importancia de las emociones
Las emociones son un pilar fundamental en la vida de todo ser vivo. Las emociones básicas como la tristeza, la alegría, el miedo, la ira y la sorpresa, junto al resto de emociones configuran nuestro día a día.

Pensando en el poder que tiene las emociones como generadoras de cambio, dado que inciden directamente en el comportamiento y pensamiento, es obvio que cumplen un papel vital en la formación de la personalidad.
Llegados a este punto, es interesante observar ciertos indicadores importantes que señalan la necesidad de contar con una inteligencia emocional sana, sincera y bien desarrollada.
No hay que olvidar que reprimir las emociones es una señal muy negativa para nuestra salud mental. En este caso, estaremos transformando nuestro propio intelecto en un sentido artificial, a base de imposiciones y no de necesidades naturales.

video:
http://youtu.be/19ptGZ10Swk

PREPARANT ESLÒGANS PER A LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ

Preparant eslògans per a la campanya de comunicació
A la tercera sessió fem una presentació amb algunes idees per fer la campanya de comunicació de la convivència escolar. Podeu veure-la al següent enllaç.
L'objectiu és posar exemples perquè els xiquets decidisquen el que volen elaborar, per tal de fer sentir la seua veu. Després de la visualització del vídeo treballem en equip per pensar els nostres eslògans.


Preparando solgans para la campaña de comunicación
En la tercera sesión hacemos una presentación con algunas ideas para realizar la campaña de comunicación sobre la Convivencia Escolar. Podéis verla en este enlace.
El objetivo es poner ejemplos para que los alumnos decidan lo que desean elaborar, para hacer sentir su voz. Despuñes de la visualización del vídeo trabajamos en equipo para pensar nuestros slogans.
 


TREBALLANT EN EQUIP PER LA CONVIVÈNCIA

Treball en equip. D'això es tracta.
Les dinàmiques i els jocs sempre són en equip, intentem ajuntar els grups de forma aleatòria per tal que els alumnes es mesclen i es relacionen amb tots els companys. Fem també els grups mixtes, amb xics i xiques per trencar la barrera invisible que ens trobem a totes les aules cada matí. Una barrera que separa als xics de les xiques i que intentem traspassar per cohesionar al grup. Sols encetem un camí, en tres dies no podem resoldre tots els conflictes que ens trobem a les aules, però podem escoltar el que ens diuen els xiquets i les xiquetes, per a poder començar a canviar les coses.


Trabajo en equipo. De eso se trata.
Las dinamicas y los juegos siempre son en equipo. Intentamos juntar los grupos de forma aleatoria para que los alumnos se mexclen y se relacionen con todos los compañeros. Hacemos también grupos mixtos, con chicos y chicas para romper la barrera invisible que nos encontramos en todas las aulas cada mañana. Una barrera que separa a los chicos de las chicas y que intentamos traspasar para cohesionar al grupo. Sólo comenzamos un camino. Somos conscientes de que con tres días no podemos resolver todos los conflictos que nos encontramos en los colegios, sin embargo lo que sí podemos es escuchar lo que nos dicen los niños y niñas, para poder comenzar a cambiar las cosas.

UNA CANÇÓ PER A TOTES I TOTS

Una cançó per a totes i per a tots
Ens hem quedat sorpreses amb el regal que ens ha fet Núria, una alumna de cinqué del col·legi Graüll de Xàbia.  L'hem grabada llegint la lletra de la seua cançó, que convida a jugar als xics i a les xiques tots junts, al que siga: fútbol, bàsquet o pilla pilla, perquè l'important és compartir el joc entre iguals. Esperem en breu poder grabar la cançó amb música per a que la seua veu arribe ben lluny.

Una canción para todas y para todos
Nos hemos quedado muy sorprendidos con el regalo que nos ha hecho Núria, una alumna de quinto del col.legi Graüll de Xàbia. la hemos grabado leyendo la tera de su canción, que invita a jugar a los chicos y a las chicas todos juntos, a lo que sea: fútbol, Baloncesto o pilla pilla, porque lo que importa es compartir el juego entre iguales.
Esperamos poder grabar pronto la canción con la música para que su voz llegue bien lejos.


Gràcies!
Gracias!

domingo, 21 de febrero de 2016

EMBASTANT LA CONVIVÈNCIA AL PORT DE XÀBIA

PRIMERES REFLEXIONS SOBRE LA CONVIVÈNCIA.

Després d'un divertit escalfament en el qual hem realitzat unes dinàmiques de grup per conèixer-nos un poc, ens hem posat a treballar en equips per tal de conèixer la visió que tenen els xiquets de la convivència, el conflicte i la violència.
Ha sigut molt interessant sobretot quan ho hem posat en comú i hem reflexionat sobre el significat dels tres conceptes. Tots han coincidit en que la convivència consisteix en viure amb altres persones en pau i harmonia, i s'ha associat el concepte a paraules com: tranquil·litat, col·laboració, amor, amistat, respecte, cooperació, alegria... Quant al conflicte, ha sigut interessant perquè un dels grups l'ha definit com "Tindre un problema amb una persona i solucionar-lo parlant", és a dir, ha tingut una visió positiva del conflicte, reconeixent-lo com a part de la convivència i com a oportunitat per aprendre i canviar. La resta de grups ha associat el conflicte a la violència, però després hem explicat que el conflicte no és violent, sinó que la violència és un tipus de resposta enfront del conflicte.

Quan hem definit violència hem parlat dels diferents tipus, centrant-nos amb més detall amb l'assetjament escolar o bulling.

La reflexió del dia ha sigut que les tres paraules estan lligades per un fil, que les connecta i les engloba. Ens quedem amb eixa metàfora, amb eixe fil que embasta i uneix el conflicte amb la convivència, que el veu com una oportunitat de canvi, que podem resoldre de forma no violenta i trobar solucions bones per a tots.


DURANT LES PRIMERES SESSIONS ES TREBALLEN ELS CONCEPTES: CONVIVÈNCIA, CONFLICTE I VIOLÈNCIA

CONFLICTE, VIOLÈNCIA I CONVIVÈNCIA. 
El 5 de febrer els almumnes del Col.legi Maria Inmaculada trebellen els conceptes de Conflicte, Violència i Convivència.

El 5 de febrero los alumnos del Colegio Marían Inmaculada trebajan los conceptos de Conflicto, Violencia y Convivencia.
vídeo:
https://youtu.be/an0hSyuhB0c 

collage.1.mcollage.3.mi.collage.2.mi.DURANT LES SEGONES SESSIONS ES TREBALLEN LES EMOCIONS

DURANT LES SEGONES SESSIONS ES TREBALLEN LES EMOCIONS.

Representaciones de Conflictos y la importancia de las Emociones, el Autocontrol y la Empatía

Somos seres emocionales
¿Podemos sentir siempre lo mismo? ¿Podemos siempre estar bien? Es importante sentir todas las emociones y también es importante controlarlas para evitar las soluciones negativas de los conflictos.
En este vídeo podemos observar la sesión del Colegio Graüll: Representaciones de Conflictos y la importancia de las Emociones.

Representacions de Conflictes i la importància de les Emocions, el Autocontrol i l'Empatia

Som sers emocionals
Podem sempre sentir el mateix? Podem sempre estar bé? És necessari sentir totes les emocions. És important sentir les emocions i també és important controlar-les per a evitar les solucions negatives dels conflictes.
En aquest video podem observar la sessió del Col.legi Graüll: Representacions de Conflictes i Lla importància de les Emocions.

vídeo:
https://youtu.be/6x-gNpDlGFE 
También en el colegio María Inmaculada trabajamos las emociones durante la segunda sesión.
També en el col.legi Maria Inmaculada es treballen les emocions durant la segona sessió.


COMENCEN LES SESSIONS

COMENCEN LES SESSIONS.
01.Febrero.2016.
Primera sesión: Trenc d’Alba. Comienzan las sesiones en los centros educativos de Xàbia.
Comienza “Xàbiaconviu, per la convivència escolar”. Comienzan las sesiones en los centros educativos de Xàbia.
El proyecto comienza a dar sus primeros pasos. La primera sesión tuvo lugar  el 1 de febrero en el Col.legi Trec d’Alba con 25 alumnos. Los talleres tienen el objetivo de presentar al agente tutor como figura amiga, cercana y de confianza, para ello en ellos se promueve la convivencia escolar contando con la participación y la implicación directa de los alumnos a la hora de diagnosticar cuáles son las fuentes de conflictos, cómo aprovecharlos como fuente de conocimiento y, con todo ello, confeccionar una campaña de comunicación que utilizará el Ayuntamiento para sensibilizar de este grave problema tanto a la comunidad escolar como a la sociedad de Xàbia en general.

01.Febrer.2016.
Primera sessió: Trenc d’Alba. Comencen les sessions en els centres educatius de Xàbia.
Comença “Xàbiaconviu, per la convivència escolar”. Comencen les sessions en els centres educatius de Xàbia.
El projecte ha començat a donar els seus primers passos. La primera sessió va tindre lloc en el Col.legi Trec d’Alba amb 25 alumnes. Els tallers tenen l’objectiu de presentar l’agent tutor com a figura amiga, pròxima i de confiança, per a això es promourà la convivència escolar comptant amb la participació i la implicació directa dels alumnes a l’hora de diagnosticar quines són les fonts de conflictes, com aprofitar-los com a font de coneixement i, amb tot això, confeccionar una campanya de comunicació que utilitzarà l’Ajuntament per a sensibilitzar d’este greu problema tant a la comunitat escolar com a la societat de Xàbia en general.

Resum de la sessió del dia 1 de febrer per Pau Llorca Llinares. Trenc d’Alba. 
PROGRAMA #XÀBIACONVIU
Activitats de l’ ajuntament al cole del Trenc d’Alba per Pau Llorca Llinares

  • A les 9:00 comença l’activitat a la classe de cinqué, aleshores arriba Marina, una amiga coneguda de la classe. Però,… no hi havia vingut soles, aquesta vegada havia vingut amb Carlos i amb Amparo, dos persones més de l’ajuntament, més diversió per a la classe de cinqué.
  • Quan comença l’ activitat Marina fa cinc grups de cinc persones per fer un joc al voltant de la pau, on hem tingut que buscar sinònims de paraules relacionades amb la pau i la no violència.
  • A la segona activitat també tracta de la pau, però molt mes divertida, hem fet un teatre d’una baralla on hi havia que solucionar el problema, en resum va estar molt divertit!
collage xàbiaconviu2
Xàbiaconviu
Xàbiaconviu

ELS ALUMNES SÓN ELS PROTAGONISTES DE LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ

ELS ALUMNES SÓN ELS PROTAGONISTES DE LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ.
Xàbia, 30 de Gener de 2016.


30.Enero.2016
Los alumnos son los protagonistas de la Campaña de sensibilización
Los participantes, o sea los mismos alumnos, irán contando su propia experiencia en este blog
Las conclusiones a las que irán llegando los alumnos mediante debates, representaciones, dinámicas grupales, en fin mediante su propia experiencia y su reflexión serán determinantes para la creación de la propia campaña de difusión.
Amparo Botella Moreno, desde su propia experiencia en Comunicación, nos comenta: “Esta campaña no será una campaña cualquiera, el hecho de que los propios alumnos se identifiquen con ella, expresen sus propias emociones y su creatividad serán los transmisores con los que vamos a llegar de una manera directa y natural”. Y es que el valor añadido con el que se cuenta es decisivo.
La simple observación de cómo van desarrollándose las sesiones irán ayudándonos a confeccionar la campaña final”.
Y es que en este proyecto, los propios alumnos decidirán cómo difundir la campaña. Ellos serán los protagonistas desde principio a fin.

30.Gener.2016
Els alumnes són els protagonistes de la Campanya de sensibilització
Els participants, o siga els mateixos alumnes, aniran comptant la seua pròpia experiència en este blog Les conclusions a què aniran arribant els alumnes per mitjà de debats, representacions, dinàmiques grupals, en fi per mitjà de la seua pròpia experiència i la seua reflexió seran determinants per a la creació de la pròpia campanya de difusió.
Amparo Botella Moreno, des de la seua pròpia experiència en Comunicació, ens comenta: "Esta campanya no serà una campanya qualsevol, el fet de que els propis alumnes s'identifiquen amb ella, expressen les seues pròpies emocions i la seua creativitat seran els transmissors amb què arribarem d'una manera directa i natural". I és que el valor afegit amb el que es compte és decisiu. La simple observació de com van desenrotllant-se les sessions aniran ajudant-nos a confeccionar la campanya final". 
I és que en este projecte, els propis alumnes decidiran com difondre la campanya. Ells seran els protagonistes des de principi a fi.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE "XÀBIACONVIU, PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR"

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE "XÀBIACONVIU, PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR".
Xàbia, 28 de Gener de 2016. Saló de Plens del Ajuntament de Xàbia
28.Enero.2016
Xàbia comienza la campaña de sensibilización “Xàbiaconviu” en los colegios para prevenir casos que dañen la convivencia escolar
La Policía impulsa este programa que en una primera fase implicará a todos los colegios en la confección de una campaña de sensibilización por la convivencia escolar
La Policía Local de Xàbia presentó el jueves 28 de enero un nuevo programa piloto para prevenir la violencia escolar que pondrá en marcha en colaboración con los colegios. Se trata del programa “Xàbiaconviu, per la convivencia escolar” (por la convivencia escolar).
Se trata éste de un programa que cuenta con una subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el que se pretende introducir la figura del “Agente Tutor” mediante una fórmula original: se trata de introducir a los agentes de policía dentro de los centros escolares como una figura de referencia y confianza para alumnado, profesores y padres de la que echar mano ante cualquier conflicto.
El intendente jefe de la policía, José Antonio Monfort, ha definido este programa como novedoso, ilusionante y ambicioso, y sobre todo, pensado para ofrecer el mejor servicio y que el cuerpo municipal sea para los xabieros un referente en seguridad y convivencia. El agente tutor será uno más dentro del sistema escolar pero sin perder la autoridad que le confiere su condición de policía.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Pepa Gisbert, señaló que Xàbia ha estudiado proyectos similares en comunidades como Baleares o Madrid, ya que en la Comunidad Valenciana no se aplican por el momento. La edil indicó que el proyecto servirá para mejorar la convivencia en los colegios e incidirá en la vertiente preventiva tanto en los casos de absentismo escolar como de posibles episodios de violencia, ciberviolencia, bullying o cualquier problemática que pueda sufrir el alumnado.
Por su parte, el alcalde, José Chulvi, ha mostrado su apoyo a esta campaña que trabaja por mejorar la convivencia y por prevenir un problema tan grave como es el acoso escolar. El primer edil ha felicitado a la policía local por su preocupación constante para mejorar el servicio y por buscar subvenciones como la que ahora permite empezar con este proyecto que se espera tenga continuidad.

28.Gener.2016
Xàbia comença la campanya de sensibilització “Xàbiaconviu” en els col·legis per a previndre casos que danyen la convivència escolar
La Policia impulsa este programa que en una primera fase implicarà a tots els col·legis en la confecció d’una campanya de sensibilització per la convivència escolar
La Policia Local de Xàbia va presentar el dijous 28 de gener un nou programa pilot per a previndre la violència escolar que posarà en marxa en col·laboració amb els col·legis. Es tracta del programa “Xàbiaconviu, per la convivència escolar” (per la convivència escolar) .
Es tracta d’un programa que compta amb una subvenció de la Federación Española de Municipios i Provincias, amb el que es pretén introduir la figura del “Agent Tutor” a través d’una fórmula original: “es tracta d’introduir als agents de policia dins dels centres escolars com una figura de referència i confiança per a alumnat, professors i pares de qui tirar mà davant de qualsevol conflicte.
L’intendent cap de la policia, José Antonio Monfort, ha definit este programa com a nou, il·lusionant i ambiciós, i sobretot, pensat per a oferir el millor servici i que el cos municipal siga per als xabieros un referent en seguretat i convivència. L’agent tutor serà un més dins del sistema escolar però sense perdre l’autoritat que li conferix la seua condició de policia.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Pepa Gisbert, va assenyalar que Xàbia ha estudiat projectes semblants en comunitats com a Balears o Madrid, ja que a la Comunitat Valenciana no s’apliquen de moment. L’edil va indicar que el projecte servirà per a millorar la convivència en els col·legis i incidirà en la prevenció tant en els casos d’absentisme escolar com de possibles episodis de violència, ciberviolencia, bullying o qualsevol problemàtica que puga patir l’alumnat.
Per la seua banda, l’alcalde, José Chulvi, ha mostrat el seu suport a esta campanya que treballa per millorar la convivència i per previndre un problema tan greu com és la violència escolar. El primer edil ha felicitat la policia local per la seua preocupació constant per a millorar el servici i per buscar subvencions com la que ara permet començar amb este projecte que s’espera tinga continuïtat.
xàbiaconviu1
xàbiaconviu
28.Enero.2016
“Xàbiaconviu, per la convivència escolar” está dirigido por la Policía Local y coordinado por Marina Sanmartín Llopis
La primera fase da comienzo el 1 de febrero bajo la coordinación de Marina Sanmartín Llopis
La monitora plantea en principio tres sesiones en los seis colegios públicos y concertados de Xàbia, dirigidas a los alumnos de 5 de Primaria; una edad que se ha considerado idónea por ser en la que aparecen los primeros conflictos y porque pueden ser referentes para los más pequeños.
Cada sesión tendrá una duración de 90 minutos.
Sanmartín incide en que las actividades tendrán como referencia la educación emocional y la resolución pacífica de los conflictos, con una metodología totalmente participativa y con técnicas teatrales que desarrollen su inteligencia emocional y creatividad para que los alumnos aprendan a través de su propia experiencia.
28.Gener.2016
“Xàbiaconviu, per la convivència escolar” està dirigit per la Policia Local i coordinat per Marina Sanmartín Llopis
La primera fase comença l’1 de febrer amb la coordinació de Marina Sanmartín Llopis
La monitora planteja en principi tres sessions en els sis col·legis públics i concertats de Xàbia, dirigides als alumnes de 5é de Primària; una edat que s’ha considerat idònia per ser en la que apareixen els primers conflictes i perquè poden ser referents per als més menuts.
Cada sessió tindrà una duració de 90 minuts.
Sanmartín incidix en que les activitats tindran com a referència l’educació emocional i la resolució pacífica dels conflictes, amb una metodologia totalment participativa i amb tècniques teatrals que desenrotllen la seua intel·ligència emocional i creativitat perquè els alumnes aprenguen a través de la seua pròpia experiència.