martes, 7 de junio de 2016

COM MILLORAR LA CONVIVÈNCIA EN LES AULES VIST PER 225 ESCOLARS DE 10 ANYS


Com millorar la convivència en les aules vist per 225 escolars de 10 anys
Xàbia mostra aquesta setmana el resultat de la primera experiència del projecte “Agent tutor” impulsat per la Policia Local

Xàbia. Dilluns, 23 de maig de 2016. La sala polivalent del Portal del Clot es converteix durant aquesta setmana en una espècie de laboratori d'idees. Són les propostes que han llançat els 225 escolars participants en el projecte de l'Agent Tutor per a millorar la convivència en les aules. Es poden visionar coreografies, dramatitzacions o balls amb els quals els xiquets i xiquetes de 5é curs (10 anys) volen plasmar l'après en aquest programa de convivència escolar. També hi ha penjats posters amb els slogans amb els quals volen transmetre als seus companys de col·legi la necessitat de solucionar pacíficament els conflictes i els avantatges que reporta millorar la comunicació i cohesió del grup, a més de fotos i manualitats que repassen i reforcen tot el procés dut a terme aquest curs en el marc del projecte impulsat per la Policia Local.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Pepa Gisbert, ha avançat alguns dels continguts d'aquesta exposició amb la qual s'espera acostar a tota la comunitat escolar, a les famílies i a la societat en general què és Xàbia Conviu i quins resultats està tenint en les aules. Són 225 escolars (els de cinquè curs de tots els centres del municipi) els que han participat en les sessions de treball dirigides per un equip dinamitzador, format per Marina Sanmartín i Amparo Botella, i en les quals a través de dinàmiques de grup i jocs en equip han après a resoldre problemes i conflictes de forma pacífica.
Com ha explicat l'inspector cap de la Policia Local, José Antonio Monfort, el projecte va nàixer d'una subvenció atorgada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a millorar la convivència en les aules. “No volíem anar allí a donar xarrades avorrides, a llançar-los el discurs d'un adult sense més. Ens va semblar més adequat entrar de forma més dinàmica i aquest projecte creiem que va millor als xiquets i la prova és que ha estat molt bé acollit” ha assenyalat Monfort.
Els interessats a conèixer més d'a prop Xàbia Conviu poden passar-se aquesta setmana per l'aula polivalent del Portal del Clot en horari de matí. Aquesta edició pilot es tancarà el dimecres 1 de juny amb una jornada de convivència entre tots els xiquets participants. Hi haurà tallers proposats per diversos departaments municipals com a Igualtat, Participació Ciutadana, Joventut, Educació o Serveis Socials a través de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, així com de Creu Roja. Al final, es farà una foto aèria de tots els xiquets formant un cor.



Cómo mejorar la convivencia en las aulas visto por 225 escolares de 10 años

Xàbia muestra esta semana el resultado de la primera experiencia del proyecto “Agente tutor” impulsado por la Policía Local
Xàbia. Lunes, 23 de mayo de 2016. La sala polivalente del Portal del Clot se convierte durante esta semana en una especie de laboratorio de ideas. Son las propuestas que han lanzado los 225 escolares participantes en el proyecto del Agente Tutor para mejorar la convivencia en las aulas. Se pueden visionar coreografías, dramatizaciones o bailes con los que los niños y niñas de 5 curso (10 años) quieren plasmar lo aprendido en este programa de convivencia escolar. También hay colgados posters con los slogans con los que quieren trasmitir a sus compañeros de colegio la necesidad de solucionar pacíficamente los conflictos y las ventajas que reporta mejorar la comunicación y cohesión del grupo, además de fotos y manualidades que repasan y refuerzan todo el proceso llevado a cabo este curso en el marco del proyecto impulsado por la Policía Local.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Pepa Gisbert, ha avanzado algunos de los contenidos de esta exposición con la que se espera acercar a toda la comunidad escolar, a las familias y a la sociedad en general qué es Xàbia Conviu y qué resultados está teniendo en las aulas. Son 225 escolares (los de quinto curso de todos los centros del municipio) los que han participado en las sesiones de trabajo dirigidas por un equipo dinamizador, formado por Marina Sanmartín y Amparo Botella, y en las que a través de dinámicas de grupo y juegos en equipo han aprendido a resolver problemas y conflictos de forma pacífica.

Como ha explicado el inspector jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, el proyecto nació de una subvención otorgada por la Federación Española de Municipios y Provincias para mejorar la convivencia en las aulas. “No queríamos ir allí a dar charlas aburridas, a lanzarles el discurso de un adulto sin más. Nos pareció más adecuado entrar de forma más dinámica y este proyecto creemos que va mejor a los niños y la prueba es que ha sido muy bien acogido” ha señalado Monfort.

Los interesados en conocer más de cerca Xàbia Conviu pueden pasarse esta semana por el aula polivalente del Portal del Clot. Esta edición piloto se cerrará el miércoles 1 de junio con una jornada de convivencia entre todos los niños participantes. Habrá talleres propuestos por varios departamentos municipales como Igualdad, Participación Ciudadana, Juventud, Educación o Servicios Sociales a través de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, así como de Cruz Roja. Al final, se hará una foto aérea de todos los niños formando un corazón.


No hay comentarios:

Publicar un comentario