martes, 21 de junio de 2016

I voliem fer un cor i... el van fer

XABIACONVIU EN EL COR

El curs escolar ha arribat al seu fi i també ho ha fet el programa Xàbiaconviu. 
Amb este video-resumen desitgem des del departament de Policia Local, donar-vos les gràcies de cor. Les gràcies per una inciativa que ha sigut acollida amb molt afecte per tots els agents socials implicats: regidoria d'Educació de M.I. Ayuntamiento de Xàbia i resta de regidories, Creu Roja Xàbia, directors, tutors i alumnes dels col·legis del nostre municipi, etc. 
Per a nosaltres ha sigut una experiència molt enriquidora que ens ha permés sentir-nos més prop de  tots vosaltres, dels vostres problemes i inquietuds. 
Gràcies per facilitar-nos el nostre treball una vegada més. 
Des de Xàbiaconviu vos desitgem un bon estiu! 
Ens veurem prompte!
El curso escolar ha llegado a su fin y también lo ha hecho el programa Xàbiaconviu. 
Con este video-resumen deseamos desde el departamento de Policía Local, daros las gracias de corazón. Las gracias por una inciativa que ha sido acogida con mucho cariño por todos los agentes sociales implicados: concejalía de Educación de M.I. Ayuntamiento de Xàbia y resto de concejalías, Cruz Roja Xàbia, directores, tutores y alumnos de los colegios de nuestro municipio, etc.
Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos ha permitido permanecer todavía al lado de todos vosotros, de vuestros problemas e inquietudes.
Gracias por facilitarnos nuestro trabajo una vez más.
Desde Xàbiaconviu os deseamos un feliz verano!
Nos veremos pronto!

lunes, 13 de junio de 2016

EL RAP DE LA CONVIVÈNCIA

EL RAP DE LA CONVIVÈNCIA per TaoEL RAP DE LA CONVIVENCIA por Tao

LA CONVIVÈNCIA S'HA DE VIURE DES DE DIFERENTS PRISMES PERÒ SEMPRE DAVALL UN MATEIX VIDRE: EL RESPECTE

COMPOSICIÓ DE TREBALLS CREATS PELS ALUMNES
Esta composició de treballs ha sigut realitzat pels mateixos alumnes. Entre ells trobem balls, cançons, contes, performances... Cada grup, ha triat la manera de plasmar el que per a ells significa la convivència... Amor?, Sensualitat?, Camaraderisme?, Històries?...


"LA CONVIVÈNCIA S'HA DE VIURE DES DE DIFERENTS PRISMES PERÒ SEMPRE DAVALL UN MATEIX VIDRE: EL RESPECTE"


COMPOSICIÓN DE TRABAJOS CREADOS POR LOS ALUMNOS
Esta composición de trabajos ha sido realizado por los mismos alumnos. Entre ellos encontramos bailes, canciones, cuentos, performances... Cada grupo, ha elegido la manera de plasmar lo que para ellos significa la convivencia... Amor?, Sensualidad?, Compañerismo?, Historias?...

"LA CONVIVENCIA SE HA DE VIVIR DESDE DIFERENTES PRISMAS PERO SIEMPRE BAJO UN MISMO CRISTAL: EL RESPETO"Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio.

martes, 7 de junio de 2016

S`OBRI AL PÚBLIC LA PRIMERA MOSTRA DELS TREBALLS DEL PROJECTE "AGENT TUTOR"

Xàbia, 23 de Maig. S'obri al públic la primera mostra dels treballs del projecte "Agent Tutor" 
Xàbia mostra esta setmana el resultat de la primera experiència del projecte "Agente tutor" impulsat per la Policia Local
La sala polivalent del Portal del Clot es convertix durant esta setmana en una espècie de laboratori d'idees. Són les propostes que han llançat els 225 escolars participants en el projecte de l'Agent Tutor per a millorar la convivència en les aules.
Es poden visionar coreografies, dramatitzacions, cançons, cuentos... amb els que els xiquets i xiquetes de 5t curs de Primària de tots els col·legis de Xàbia de 10 i 11 anys han plasmat allò que s'ha aprés en este programa de convivència escolar.
També hi ha una exposició de Cartells Express amb els eslògans, amb els que volen transmetre als seus companys de col·legi la necessitat de solucionar pacíficament els conflictes i els avantatges que reporta millorar la comunicació i cohesió del grup.
Els que visiten la mostra, trobaran fotografies de les sessions realitzades durant el curs. Es tracta esta d'una exposició interactiva, en la que els mateixos alumnes tenen la possibilitat de deixar els seus llavis en el MURAL DE BESOS, realitzar el seu propi AUTORETRAT i deixar-ho a la vista o escriure el seu missatge (d'autoestima, gratitud...) en el MURAL DE MISSATGES, manualitats que repassen i reforcen tot el procés dut a terme durant este curs escolar en el marc del projecte impulsat per la Policia Local.
Des del departament de la Policia Local es recorda que esta exposició està oberta a tot el públic en general des del dilluns 23 al divendres 27 de maig en horari de 9:30 a 13:30.
Lloc: Sala Polivalent del Portal del Clot junt amb el nou edifici de l'Ajuntament de Xàbia.Xàbia, 23 de Mayo. Se abre al público la primera muestra de los trabajos del proyecto "Agente Tutor"
Xàbia muestra esta semana el resultado de la primera experiencia del proyecto “Agente tutor” impulsado por la Policía Local
La sala polivalente del Portal del Clot se convierte durante esta semana en una especie de laboratorio de ideas. Son las propuestas que han lanzado los 225 escolares participantes en el proyecto del Agente Tutor para mejorar la convivencia en las aulas.
Se pueden visionar coreografías, dramatizaciones, canciones, cuentos... con los que los niños y niñas de 5º curso de Primaria de todos los colegios de Xàbia de 10 y 11 años han plasmado lo aprendido en este programa de convivencia escolar.
También hay una exposición de Posters Express con los slogans, con los que quieren trasmitir a sus compañeros de colegio la necesidad de solucionar pacíficamente los conflictos y las ventajas que reporta mejorar la comunicación y cohesión del grupo.
Quienes visiten la muestra, encontrarán fotografías de las sesiones realizadas durante el curso.
Se trata ésta de una exposición interactiva, en la que los mismos alumnos tienen la posibilidad de dejar sus labios en el MURAL DE BESOS, realizar su propio AUTORRETRATO y dejarlo a la vista o escribir su mensaje (de autoestima, gratitud...) en el MURAL DE MENSAJES, manualidades que repasan y refuerzan todo el proceso llevado a cabo durante este curso escolar en el marco del proyecto impulsado por la Policía Local.
Desde el departamento de la Policía Local se recuerda que esta exposición está abierta a todo el público en general desde el lunes 23 al viernes 27 de mayo en horario de 9:30 a 13:30.
Lugar: Sala Polivalente del Portal del Clot junto al nuevo edificio del Ayuntamiento de Xàbia.


COM MILLORAR LA CONVIVÈNCIA EN LES AULES VIST PER 225 ESCOLARS DE 10 ANYS


Com millorar la convivència en les aules vist per 225 escolars de 10 anys
Xàbia mostra aquesta setmana el resultat de la primera experiència del projecte “Agent tutor” impulsat per la Policia Local

Xàbia. Dilluns, 23 de maig de 2016. La sala polivalent del Portal del Clot es converteix durant aquesta setmana en una espècie de laboratori d'idees. Són les propostes que han llançat els 225 escolars participants en el projecte de l'Agent Tutor per a millorar la convivència en les aules. Es poden visionar coreografies, dramatitzacions o balls amb els quals els xiquets i xiquetes de 5é curs (10 anys) volen plasmar l'après en aquest programa de convivència escolar. També hi ha penjats posters amb els slogans amb els quals volen transmetre als seus companys de col·legi la necessitat de solucionar pacíficament els conflictes i els avantatges que reporta millorar la comunicació i cohesió del grup, a més de fotos i manualitats que repassen i reforcen tot el procés dut a terme aquest curs en el marc del projecte impulsat per la Policia Local.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Pepa Gisbert, ha avançat alguns dels continguts d'aquesta exposició amb la qual s'espera acostar a tota la comunitat escolar, a les famílies i a la societat en general què és Xàbia Conviu i quins resultats està tenint en les aules. Són 225 escolars (els de cinquè curs de tots els centres del municipi) els que han participat en les sessions de treball dirigides per un equip dinamitzador, format per Marina Sanmartín i Amparo Botella, i en les quals a través de dinàmiques de grup i jocs en equip han après a resoldre problemes i conflictes de forma pacífica.
Com ha explicat l'inspector cap de la Policia Local, José Antonio Monfort, el projecte va nàixer d'una subvenció atorgada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a millorar la convivència en les aules. “No volíem anar allí a donar xarrades avorrides, a llançar-los el discurs d'un adult sense més. Ens va semblar més adequat entrar de forma més dinàmica i aquest projecte creiem que va millor als xiquets i la prova és que ha estat molt bé acollit” ha assenyalat Monfort.
Els interessats a conèixer més d'a prop Xàbia Conviu poden passar-se aquesta setmana per l'aula polivalent del Portal del Clot en horari de matí. Aquesta edició pilot es tancarà el dimecres 1 de juny amb una jornada de convivència entre tots els xiquets participants. Hi haurà tallers proposats per diversos departaments municipals com a Igualtat, Participació Ciutadana, Joventut, Educació o Serveis Socials a través de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, així com de Creu Roja. Al final, es farà una foto aèria de tots els xiquets formant un cor.Cómo mejorar la convivencia en las aulas visto por 225 escolares de 10 años

Xàbia muestra esta semana el resultado de la primera experiencia del proyecto “Agente tutor” impulsado por la Policía Local
Xàbia. Lunes, 23 de mayo de 2016. La sala polivalente del Portal del Clot se convierte durante esta semana en una especie de laboratorio de ideas. Son las propuestas que han lanzado los 225 escolares participantes en el proyecto del Agente Tutor para mejorar la convivencia en las aulas. Se pueden visionar coreografías, dramatizaciones o bailes con los que los niños y niñas de 5 curso (10 años) quieren plasmar lo aprendido en este programa de convivencia escolar. También hay colgados posters con los slogans con los que quieren trasmitir a sus compañeros de colegio la necesidad de solucionar pacíficamente los conflictos y las ventajas que reporta mejorar la comunicación y cohesión del grupo, además de fotos y manualidades que repasan y refuerzan todo el proceso llevado a cabo este curso en el marco del proyecto impulsado por la Policía Local.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Pepa Gisbert, ha avanzado algunos de los contenidos de esta exposición con la que se espera acercar a toda la comunidad escolar, a las familias y a la sociedad en general qué es Xàbia Conviu y qué resultados está teniendo en las aulas. Son 225 escolares (los de quinto curso de todos los centros del municipio) los que han participado en las sesiones de trabajo dirigidas por un equipo dinamizador, formado por Marina Sanmartín y Amparo Botella, y en las que a través de dinámicas de grupo y juegos en equipo han aprendido a resolver problemas y conflictos de forma pacífica.

Como ha explicado el inspector jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, el proyecto nació de una subvención otorgada por la Federación Española de Municipios y Provincias para mejorar la convivencia en las aulas. “No queríamos ir allí a dar charlas aburridas, a lanzarles el discurso de un adulto sin más. Nos pareció más adecuado entrar de forma más dinámica y este proyecto creemos que va mejor a los niños y la prueba es que ha sido muy bien acogido” ha señalado Monfort.

Los interesados en conocer más de cerca Xàbia Conviu pueden pasarse esta semana por el aula polivalente del Portal del Clot. Esta edición piloto se cerrará el miércoles 1 de junio con una jornada de convivencia entre todos los niños participantes. Habrá talleres propuestos por varios departamentos municipales como Igualdad, Participación Ciudadana, Juventud, Educación o Servicios Sociales a través de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, así como de Cruz Roja. Al final, se hará una foto aérea de todos los niños formando un corazón.


jueves, 14 de abril de 2016

LA INTRODUCCIÓ DE L'AGENT TUTOR ES PRODUÏX DE MANERA NATURAL

La introducció de l'agent tutor es produïx de manera natural
L'última sessió del programa d'introducció de l'Agent Tutor en el col.legi del Arenal de Xàbia va tindre lloc el dimarts 22 de març. Durant esta sessió, igual que es va fer en els altres cinc centres, ens trobem amb els alumnes molt motivats gràcies a les dos sessions que ja s'havien realitzat. Sabien perfectament de que se'ls estava parlant i la introducció de la figura de Carlos, el nostre Agent Tutor, es va produir de manera natural, senyal que els conceptes treballats i les dinàmiques que s'havien utilitzat per Marina, els habñia fet entendre que era necessària una figura com a tal en els centres educatius.
Marina Samartín, ho explica molt bé en el vídeo.
1.- Maneres de resoldre els conflictes.
2.- Què és el programa "Agent Tutor"?
3.- Preparats per a la campanya de comunicació.La introducción del Agente Tutor se produce de manera natural
La última sesión del programa de introducción del Agente Tutor en los colegios de Xàbia tuvo lugar el martes 22 de marzo.
Durante esta sesión, al igual que se hizo en los otros cinco centros, nos encontramos con los alumnos muy motivados gracias a las dos sesiones que ya se habían realizado. Sabían perfectamente de que se les estaba hablando y la introducción de la figura de Carlos, nuestro Agente Tutor, se produjo de manera natural, señal de que los conceptos trabajados y las dinámicas que se habían utilizado por Marina, les habñia hecho entender que era necesaria una figura como tal en los centros educativos.
Marina Sanmartin, lo explica muy bien en el vídeo:
1.- Maneras de resolver los conflictos.
2.- ¿Qué es el programa "Agente Tutor"?
3.- Preparados para la campaña de comunicación.